Новини и събития

Ден трети - 21 септември 2014 г.
Ден вторио - 20 септември 2014 г.
Ден първи - 19 септември 2014 г.

И още една сватба...

Понеделник, 25 Август 2014 09:46
25 август 2014 г.
19 август 2014 г. Занаятите са носители на своеобразието на културата на нашия народ, на неговата самобитност и естетически усет. Природното и културно богатство заедно с многообразието от „живи занаяти” е една от магнетичните сили, които действат в Община Троян и са основен ресурс на туристически интерес. Занаятите разкриват местния културно-исторически потенциал и създават възможности свързани с опазване и развиване на местните културни традиции.
16 август 2014 г. За доброто настроение на гостите се погрижиха ансамбъл "Здравец" - Троян, Вергиния Борисова (бъдеща участничка в "Пирин фолк") и Духовата музика "Заедно" с ръководител Бойко Ковачев.
16 август 2014 г. - Представяне на Каракачански коне