Културен календар

Петък, 20 Януари 2017 18:15

Културен календар на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак за 2018 г.

 

МАРТ

10-11.03.2018 | Празник на българската храна - Парка на НИХЗИ

 

АПРИЛ

06-08.04.2018 | Великденски панаир на стоки и предмети на народните художествени занаятиУлицата пред Изложението и парка на НИХЗИ

07.04.2018 | Троянските майстори - обща изложба по керамика - Изложбена зала №1

 

МАЙ

05.05.2018 | Фолклорен фестивал „Ехо от Балкана” - Парка на НИХЗИ

 

ЮНИ

01-03.06.2018 | Фестивал на изкуствата «Балканът вдъхновява» - 150 години традиция във времето  - Изложбена Зали №3 и парка на НИХЗИ

 

ЮЛИ

07-08.07.2018 | Разходка по средиземноморието - Франция - Парка на НИХЗИ

21-22.07.2018 | Разходка по средиземноморието - Италия - Парка на НИХЗИ

23-27.07.2018 | Лятно училище по заняти: грънчарство, дърворезба, тъкачество, иконопис, пирография и народни танциЗали №1, №2, №5 и №7

27-29.07.2018 | Дни на индонезийската култураЗала №3

 

АВГУСТ

04-05.08.2018 | Разходка по средиземноморието - Испания - Парка на НИХЗИ

15-19.08.2018 | Традиционен панаир на занаятитеУлицата пред НИХЗИ

15-19.08.2018 | „Живите занаяти” - Представяне на характерни за троянския край занаяти: грънчарство, тъкачество, дърворезба и пирография. - Парка на НИХЗИ

 

СЕПТЕМВРИ

07-08.09.2018 | Разходка по средиземноморието - Гърция - Парка на НИХЗИ

22-24.09.2018 | Български фестивал на сливата - Парка на НИХЗИ

 

ОКТОМВРИ

07-08.09.2018 | Международен фестивал на занаятите - 150 години Троян - Зали №3 и №4

 

ДЕКЕМВРИ

12.12.2018 | "Спиридонови дни" - Организиране на обща изложба на народни художествени занаяти по случай Св. Спиридон – покровителя на занаятчиите. - Изложбена зала № 2

17.12.2018 | Коледно-новогодишна изложба-базар на предмети на народните художествени занаяти - Изложбена зала № 8

 

 

© 2016 - 2018 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.