Великденски празници, 11-12 април 2015 г. - Изложба "Магията на глината"

11 април 2015 г. - Изложба "Магията на глината"