Международен фестивал на занаятите и изкуствата - Орешак - 3-5 май 2016 г., Откриване

3 май 2016 г.

Откриване