Лятно училище по занаяти 11-15 юли 2016 г.

СЕДМИЦА ПЪРВА
Ден трети - 13 юли 2016 г.