На 23-ти и 24-ти септември 2023г. в с.Орешак ще се проведе поредното издание на БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА

Вторник, 22 Август 2023 12:52

НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ И ИЗКУСТВАТА - ОРЕШАК БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА 23 и 24 септември 2023 г.

На 23-ти и 24-ти септември 2023г. в с.Орешак ще се проведе поредното издание на БЪЛГАРСКИ ФЕСТИВАЛ НА СЛИВАТА – събитие с вече 30-годишна история, в чието начало стои прочутият „Празник на сливата и троянската сливова ракия”.

Празникът представя традициите и материалната култура на балканджийте, опазва духа на Балкана и е неповторимо преживяване, заради съхранената природа на Троянския край, душевността на местните жители, народното изкуство, занаятите и разбира се самото събитие наситено с богата програма. Особен колорит придава ”Улицата на занаятите”, на която ценителите на творчеството намират експонати от чистите извори на една изпратена от вековете традиция, превърнала се в истинско изкуство. Орешак е жива територия и наследник на народните художествени занаяти.

Фестивалът популяризира региона и запознава гостите с възможностите за културен туризъм и развлечения. В НИХЗИ-Орешак се пази духът на преминалата през вековете традиция, съхраняват се народните художествени занаяти, което можете да видите в изложбените зали и Галерия „Порта”.

         

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В „УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ“ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАНАЯТЧИИ

Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак,  организира Български фестивал на сливата с богата програма, тематични дегустации и демонстрации. Фестивалът ежегодно присъства в ефира на медии, рекламира се активно в социалните мрежи, интернет, чрез външна и печатна реклама, част е от програмата на популярните български туроператори.

Отправяме покана към Вас, да бъдете част от традиционната „Улица на занаятите“. Условие за участие е да представите произведения на български занаяти и изкуства, да притежавате валидно Майсторско свидетелство или диплома, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите. Ако имате възможност да правите демонстрация на Вашия занаят, заявката Ви ще бъде обработена приоритетно.

 

„Улица на занаятите“ (за занаяти и изкуства) – в  парковото пространство на НИХЗИ-Орешак

 

Дейности:

Срокове:

Време на провеждане:

23.-24.09.2023 г.

Заявки за участие се приемат до:

(по имейл или на място с копие на майсторско свидетелство или диплома за квалификация в областта на изкуствата или занаятите)

08.09.2023 г.

Потвърждение от НИХЗИ- Орешак за участието

и разполагането по утвърдена схема до:

14.09.2023 г.

Заплащане след получено потвърждение от НИХЗИ-Орешак за участието и разполагането по утвърдена схема до:

(по банков път или в касата на НИХЗИ- Орешак)

 

20.09.2023 г.

Настаняване и монтиране на оборудване:

От 9:00 до 17:00 ч. на 22.09.2023 г.

Освобождаване и демонтиране на оборудване:

24.09.2023 г.

след 16:00 ч.

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:  

  1. Отредени места за търговски площи и демонстрационно оборудване:

        1.1 Отредените места за занаятчии и творци е в парковото пространство на НИХЗИ-Орешак

            - терени с размер 3 х 3 м. за разполагане на шатри. Приемат се Заявления за участие само за целия посочен период на събитието.

  1. Критерии за участие в „Улица на занаятите“:

        2.1 Участие в „Улица на занаятите” се допуска единствено за лица, притежаващи Майсторско свидетелство или диплома (удостоверение), удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите. Копие от документа задължително се прилага към Заявката за участие.

        2.2 Разпределянето на терените се извършва от Комисия, определена със заповед на Управителя на НИХЗИ-Орешак, на база посочената в заявлението информация за предмет на дейност, възможност за демонстрация на занаяти или художествени изкуства, снимков материал на собствените занаятчийски произведения или произведения на художествените изкуства, опит                от предишни участия.

        2.3 Облеклото на занаятчиите с елементи на народна носия е за предпочитане в „Улица на занаятите“ по време на Фестивала. 

  1. Механизъм за участие в „Улица на занаятите“:

        3.1. Заявка за участие по образец се подава с приложено копие от Майсторско свидетелство (или диплома/удостоверение, удостоверяващи квалификация в областта на изкуствата/занаятите) и снимки на демонстрационното оборудване (ако е приложимо), в срок до 08.09.2023 г. единствено на имейл или на място в НИХЗИ-Орешак. Заявката се входира на:   

            Имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

             или

            На място: в сградата на НИХЗИ-Орешак, ул.”Стара планина” №256

 

ВАЖНО!  Заявки, подадени след 08.09.2023 г., няма да бъдат обработвани.

           3.2. В срок до 14.09.2023 г. Комисия ще разглежда всички заявки за участие и ще потвърди участието на отговарящите на критериите заявители по имейл и/или на посочен от участника телефон. Теренът може да се ползва единствено от заявителя за продажба на заявените занаятчийски и/или художествени изделия и/или демонстрация на заявения занаят                или художествено изкуство.

           3.3. В срок до 20.09.2023 г. по банков път или на място на каса в НИХЗИ-Орешак се заплаща такса участие за целия период на събитието, както следва:

            - за терен 3х3 със собствена шатра за два дни – 108,00 лв.

            Банкови данни:       IBAN: BG54 IORT81381000403900

                                                BIC: IORTBGSF

                                                БАНКА: Инвестбанк АД

             

Копие от платежното нареждане да се представи при настаняване на „Улица на занаятите“.

         3.4. Шатри, удължители за електричество, маси и столове се подсигуряват от участниците.

         3.5. Допустими шатри за разполагане на улица на занаятите са шатри тип „хармоника“ с размер 3х3 метра.

         3.6. Настаняване и монтиране на оборудване се осъществява от 9:00 до 17:00 ч.на 22.09.2023 г.

         3.7. Освобождаване на терените и демонтиране на оборудване се осъществява на 24.09.2023 г. след 16:00 ч.

  1. Правила:

         4.1. Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените терени.

         4.2. Всеки ползвател на терен се съобразява с отреденото му пространство.

         4.3. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.

         4.4. Майсторите/производителите предлагат за продажба само свои произведения или стоки.

         4.5. Комисията, определена със заповед на Управителя, ще извършва редовни проверки по време на фестивала за уместност на предлаганите от майсторите изделия и естетичен вид на търговските площи.

         4.6. В случай че се установи, че участник е подал невярна информация в заявката относно предлаганите изделия, демонстрация или изискуеми документи, ще бъде отстранен от участие.

         4.7. Не се допуска ползването на музика в шатрите.

         4.8. Не се допуска достъп на превозни средства в парка с изключение на часовете за настаняване и напускане на „Улица на занаятите“ съгл. точка 3.6 и 3.7.

         4.9. Съгласно българското законодателство всеки участник в „Улица на занаятите“ е длъжен да притежава касов апарат и НИХЗИ-Орешак не носи отговорност за извършени данъчни нарушения от страна на участниците.

         4.10. Съгласно българското законодателство всеки участник в „Улица на занаятите“ е длъжен да притежава необходимите разрешителни, изисквани от контролните органи, за упражняване на дейността.

         4.11. Всеки ползвател на отреденото му пространство, задължително почиства отпадъците си и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

         4.12. НИХЗИ-Орешак не подсигурява резервиране на парко-места.

         4.13 Електричеството се осигурява чрез последователно включване на участниците от общ разклонител.

 

ВАЖНО!

4.13. Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на НИХЗИ - Орешак и представител на ОП „Комунални услуги – Троян“. Удължителите, които се използват, трябва да бъдат изправни и обезопасени.

4.14. За осветление не се допускат мощни прожектори, препоръчително е използването на лед осветление.

4.15. Изрично се забранява включването на електроуреди!

4.16. Изрично се забранява преотдаването на нает терен на трети лица !

4.17. След заплащане на таксата по т. 3.3, същата НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА при незаемане или напускане на терена !

4.18. Изрично се забранява продажбата на стоки с политическа насоченост, свастики и нацистки символи, с еротичен характер или с порнографско съдържание !

4.19. Не се извършва приемане на заявки и такси за участие извън определените срокове и в дните на провеждане на мероприятието.

4.20. ДОПУСКА СЕ ЗАЯВЯВАНЕ САМО НА ЕДНО МЯСТО с размер 3 х 3 м.

4.21. Всеки участник носи отговорност за опазване на стоките и имуществото си.

© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.