Докосване до душата на местните традиции, 19 август 2014 г.

19 август 2014 г.

Занаятите са носители на своеобразието на културата на нашия народ, на неговата самобитност и естетически усет.
Природното и културно богатство заедно с многообразието от „живи занаяти” е една от магнетичните сили, които действат в Община Троян и са основен ресурс на туристически интерес. Занаятите разкриват местния културно-исторически потенциал и създават възможности свързани с опазване и развиване на местните културни традиции.

© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.