Новини

Ден трети 29 септември 2014 г.
Ден втори 28 септември 2014 г.
Ден първи 27 септември 2014 г. Градините на Ванту е съвместен проект на Националното изложение и лицей Луи Жиро – Карпантра ( Франция ) за оформяне на пространството - южно от входа на Изложението. Двама преподаватели и четирима студенти бяха от 23 до 28 април 2014г. на посещение в Националното изложение-Орешак, за да видят терена и да се запознаят на място с растителното разнообразие на района. Гостите посетиха ателиетата на троянските керамици Румен Георгиев, Ралица Йовкова, Енчо Ганковски и НГПИ „Проф. Венко Колев„ гр. Троян. Идеята на проекта е да се естетизира част от парковото пространство и да му се придаде малко повече артистичност, съчетавайки характерните за троянския край материали и растителни видове. Посещението приключи с предложение - идеен проект, който ще се реализира през втората половина на месец август 2014г. Проекта носи поетичното име Градините на Ванту, защото лицея Луи Жиро се на мира в Прованс, а там освен…
Ден трети - 21 септември 2014 г.
Ден вторио - 20 септември 2014 г.
Ден първи - 19 септември 2014 г.

И още една сватба...

Понеделник, 25 Август 2014 09:46
25 август 2014 г.
19 август 2014 г. Занаятите са носители на своеобразието на културата на нашия народ, на неговата самобитност и естетически усет. Природното и културно богатство заедно с многообразието от „живи занаяти” е една от магнетичните сили, които действат в Община Троян и са основен ресурс на туристически интерес. Занаятите разкриват местния културно-исторически потенциал и създават възможности свързани с опазване и развиване на местните културни традиции.
16 август 2014 г. За доброто настроение на гостите се погрижиха ансамбъл "Здравец" - Троян, Вергиния Борисова (бъдеща участничка в "Пирин фолк") и Духовата музика "Заедно" с ръководител Бойко Ковачев.
16 август 2014 г. - Представяне на Каракачански коне
© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.