За нас

Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак е единственото в страната, в чиито изложбени зали са показани уникални предмети на народните художествени занаяти, изработени от изтъкнати майстори от всички етнографски райони на България. Целият изложбен комплекс е разположен в чудесен парк от 50 дка. Изложението има девет изложбени зали с обща експозиционна площ от 4200 кв.м.

Тук повече от 40 години традиция и модерно изкуство вървят ръка за ръка.

Днес Националното изложение е едно модерно и функционално съоръжение, което може да представя национално и европейско изкуство, и да реализира своята цел - да се превърне в един европейски център на занаятите.

Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак е единственото в страната, в чиито изложбени зали са показани уникални предмети на народните художествени занаяти, изработени от изтъкнати майстори от всички етнографски райони на България. Целият изложбен комплекс е разположен в чудесен парк от 50 дка. Изложението има девет изложбени зали с обща експозиционна площ от 4200 кв.м.

Ежемесечно в Националното изложение се организират изложби на майстори на народните художествени занаяти. Наред с това се представят и млади автори от страната и региона, чиито художествени търсения надхвърлят границата на традицията и ни отвеждат в един нов свят от багри, фигури и композиции. Творбите им носят емоцията от експеримента с формата и материала. В залите има оборудван демонстрационен кът.

Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак вече посреща първите туристи в новообновенаия изложбен комплекс. Ремонтните дейности са реализирани по № BG161PO001/3.1-02/2009/011 „Развитие на туристически атракции в община Троян" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

От създаването си през 1971 г. до сега Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак постоянно обогатява фондовете си с произведения в областта на керамиката, дърворезбата, художетвената обработка на метал и тъкани, както и с произведения на автори от други държави, подарени по време на международните изложби проведени в изложението.

Националното изложение предлага на посетителите следните зали:
Керамика, Художествена обработка на тъкани, Приложно изкуство на народите, Демонстрационна зала, Художествена обработка на метал, Художествена обработка на дърво, Базар, Многофункционална зала.
Всички зали са разположени в огромно парково пространство с много зеленина и места за почивка.

Работно време

Националното изложение работи целогодишно.

  • Понеделник - Петък: 9.00 – 17.30 часа
  • Събота и Неделя: 10.00 – 18.30 часа
© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.