Гостува Сдружение "Закрила Ловеч", 1 юни 2016 г.

На 1-ви юни ни гостуваха деца от родителска неправителствена организация Сдружение "Закрила" Ловеч, от които останахме очаровани. Няма думи с които да се опише тяхното желание да се докоснат до вълшебството на занаятите. Снимките са предоставени от тях, а аз ще цитирам писмото от директорката на Дневният център - г-жа Мария Недялкова. "Ние сме родителска неправителствена организация Сдружение "Закрила"- Ловеч, която управлява социална услуга в общността "Дневен център за деца и възрастни с увреждания".

Центъра е създаден още през 1997 г. и към момента се посещава от над 50 клиента с различни по вид и степен затруднения. С тях ежедневно работят членове на мултидисциплинарен екип от специалисти - рехабилитатор, кинезитерапевт,психолог, логопед, социален работник, специален педагог и трудотерапевти. Освен корекционно-компесаторната работа за преодоляване на техните дефицити, екипа работи и за развиване на техните творчески умения и креативност, чрез занимания в ателиета, в които те се учат да рисуват, да плетат, да моделират с хартия, плат и кожа, да апликират и декупират различни предмети. Интереса на децата и младежите към националното богатство на художествените занаяти на нашия край, породено от разказите на техните трудотерапевти, провокира организирането на ексурзия до Националното изложение на художествените занаяти и изкуства в с. Орешак, общ. Троян, която бе проведена на 1-ви юни, международния ден на детето.Децата и младежите от центъра слушаха с интерес разказите на уредниците на изложението за невестината стомна и другите атрактивни керамични съдове,пробваха да тъчат на старинния стан, да въртят чекръка и с изненада разбраха, че да удряш с чук и длето върху дървото, не е страшно и не е задължително да се удариш по пръстите.Екипа на центъра беше впечатлен от толерантното внимание на персонала, от чистотата на двора и създадената достъпна среда за хора със специфични потребности. Благодарим от сърце и пак ще дойдем!"
Мария Недялкова - директор на Дневния център.
НИЕ СЪЩО БЛАГОДАРИМ, ВИНАГИ СТЕ ДОБРЕ ДОШЛИ!!!

© 2016 - 2019 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.