Международен фестивал на занаятите и изкуствата - Орешак - Единство в многообразието, Палестина, Мароко и Судан

2 май 2015 г.

Палестина Мароко и Судан

Международният фестивал на занаятите и изкуствата „Орешак 2015” събра на едно място представители на местната керамична общност ( Румен Георгиев и Николай Йовков) с керамици от още три държави (Велимир Джорджевич-най-известният керамик в Сърбия, Николае Диакону, председател на асоциацията на керамиците в Румъния и Андрей Сцлифос, керамик от Молдова). Към тази плеада от известни имена се присъедини и Куман Жеков от Харманли, поканен специално от организаторите да разкрие своята стихия-античната керамика).
Всеки ден един от тези признати майстори демонстрираше своите учения в залата по керамика. Посетителите имаха чудесната възможност не само да се насладят на прекрасните произведения на авторите, но и да ги наблюдават как ваят своите хедонистични космогонии. Експеримента с формата и материала разкри за пореден път невероятните метаморфози на керамичното изкуство. Срещата творец-ценител бе от огромна полза и за двете страни. Още преди няколко години Националното изложение лансира тезата, че културните събития трябва да се превърнат в своеобразно пространство за общуване на творци от различни държави и континенти. Международният културен обмен води до взаимнопроникване и обогатяване както на културните традиции на отделните народи, така и на глобалната мултикултурна общност, като цяло.
Не случайно 14 държави участнички в международния фестивал на занаятите и изкуствата бяха обединени от мотото - единство в многообразието.
Новото тази година бе по-интензивното общуване на майсторите помежду си. Международните участници посетиха ателиетата на своите колеги Николай Йовков и Румен Георгиев и обмениха с тях мисли относно особеностите на различните културните традиции на отделните държави.
Целта ни бе изграждайки устойчиви културологични мостове , разстоянията и различията помежду ни да са по-лесно преодолими, чрез универсалния език на изкуствата. Така се сбъдна една наша стародавна мечта.

© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.