Международен фестивал на занаятите и изкуствата - Орешак - Единство в многообразието, Сърбия, Румъния, Молдова и България

2 май 2015 г.

 

© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.