Международен фестивал на занаятите и изкуствата - Орешак - 1-3 май 2015 г., Откриване

1 май 2015 г.

Официално откриване на Международния фестивал на изкуствата в Орешак

© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.