Резултати от XVIII Националния младежки конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн - 2017 г.

Днес, 31.05.2017 г. жури в състав проф. Анна Бояджиева, председател на журито, доц. д-р Арсен Минков и доц. Кирил Матеев и Ралица Базайтова, членове на журито, разгледаха в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак произведенията, постъпили за участие в Национален младежки конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн – 247 броя от 13 училища.

Конкурсът е предвиден за ученици от средните училища по изкуствата (изобразителни изкуства) в цялата страна и се провежда в една възрастова група  за ученици от VIII до XI клас. Класираните на първо, второ и трето място до 18 годишна възраст имат право на  едногодишна стипендия при условията на Наредбата за реда и условията за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби.

Участниците бяха класирани от журито на първо, второ и трето място по 14 специалности.

Протоколът с класирането може да изтеглите от прикачения файл.

© 2016 - 2021 НИХЗИ - Орешак. Всички права запазени.